Oppimisen ilo ja erityinen tuki 4.2. - 31.3.2020

Keskeiset sisällöt ja tavoite

Osallistuja

 • tunnistaa aliedustetuista ryhmistä erityisen tuen tarpeita
 • osaa suunnitella tukitoimia sekä toteuttaa niitä HOKS-prosessin huomioiden
 • kehittää oppimateriaalia selkeäkielisemmäksi ja oppimiseen innostavaksi
 • vahvistaa vuorovaikutusosaamista ja ohjaustaitoja huomioiden erityksen tuen tarpeet
 • hyödyntää vertaistukea ohjauksessa ja opetuksessa
 • kokeilee rohkeasti erilaisia oppimisympäristöjä ja –välineitä
 • osaa hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa sopivia digitaalisia sovelluksia opiskelijoiden arvioinnissa, ohjauksessa ja palautteen antamisessa
 • osaa vastata tulevaisuuden koulutustarpeisiin asiakaslähtöisesti ja alueelliset kehittämistarpeet huomioiden.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Se sisältää:

 • itsenäisen orientaation
 • 3 x 1,5 webinaaria
 • pienryhmä/yksilöllistä ohjausta verkkotyökaluja hyödyntäen
 • oman työn kehittämistä etätyöskentelynä.

Toteutuksen rakennekaavio aukeaa tästä linkistä.

Käytössä on oppimisalusta, jossa on asiantuntija-alustuksia, esim. viedeoklippejä, joihin voi perehtyä ajasta ja paikasta riippumatta.

Webinaarien päivämäärät, kellonaika on 13.00 - 14.30:

Ti 4.2.2020
Ti 3.3.2020
Ti 31.3.2020
Lisätietoja kouluttajilta

lehtori Leena Nuutila
sähköposti leena.nuutila@haaga-helia.fi

lehtori Annikki Torikka
sähköposti annikki.torikka@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen ma 27.1.2020 mennessä tästä linkistä.

Tulostettava esite