Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat

Koulutushankkeen tavoitteena oli kehittää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja erityispedagogista osaamista erityisesti kansalaisopistojen aliedustettujen opiskelijaryhmien opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa kehitettiin opettajien osaamista kohdata ja ohjata moninaisia oppijoita ja erityisesti alhaiset perustaidot omaavia kansalaisia selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lisäksi vahvistettiin kansalaisopistojen ja opettajien merkitystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jatkumossa ja osaamisperustaisten koulutusten toteuttamisessa.

Koulutushanke sisälsi neljä valinnaista koulutusta:

Tarkemmat tiedot  koulutuksista löytyvät yllä olevien linkkien kautta tai  Koulutuksen sisältö -valikosta.

Toteutustapa
Koulutukset toteuttiin kokonaan verkossa.

Kohderyhmä
Vapaan sivistystyön opettajat.

Koulutukset järjesti Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton KoL:n kanssa. Koulutushanke oli Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Koulutushanke on päättynyt, kiitos kaikille osallistujille!