Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja erityispedagogista osaamista erityisesti kansalaisopistojen aliedustettujen opiskelijaryhmien opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa kehitetään opettajien osaamista kohdata ja ohjata moninaisia oppijoita ja erityisesti alhaiset perustaidot omaavia kansalaisia selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lisäksi vahvistetaan kansalaisopistojen ja opettajien merkitystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jatkumossa ja osaamisperustaisten koulutusten toteuttamisessa.

Koulutushanke sisältää neljä valinnaista koulutusta, joista voit valita juuri  sinua kiinnostavat:

Tarkemmat tiedot  koulutuksista löytyvät yllä olevien linkkien kautta tai  Koulutuksen sisältö -valikosta.

Toteutustapa
Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa.

Kohderyhmä
Vapaan sivistystyön opettajat.

Koulutukset järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton KoL:n kanssa. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.